Tumblelog by Soup.io
 • soundofsilence
 • ohmarilyn
 • havingdreams
 • sensitivemind
 • fairyland
 • beliveinme
 • Wilalena
 • outkapa
 • gutsylachrymose
 • asalluhi
 • tojabu
 • blackismycolour
 • polaparis
 • kyszz
 • Ruda-Shuty
 • rawwwr
 • Weroniikaa
 • nicdostracenia
 • mirrabelka
 • dziewczynkaodnaleziona
 • kejti5
 • katarzynarogala
 • pikkumyy
 • dice
 • lubiejakpatrzysz
 • newnightmare
 • timetolove
 • creatividade
 • Evowe
 • bakteryja
 • zamknij-drzwi
 • ZamazanaKartka
 • zwariowalam
 • niskowo
 • howfaryouwouldgo
 • katalama
 • MademoiselleX
 • Carlota
 • SmerfMaruda
 • kryczka
 • anttonine
 • ailurophile
 • fuckinmess
 • summerkiss
 • Androfobia
 • ladyapple
 • wstydem
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

Reposted fromFlau Flau viabanshe banshe
Jakoś się uporam z moimi demonami. Bo jedyne, na czym mi zależy, to pomóc jej uporać się ze swoimi.
— Elizabeth O'Roark - "Przebudzenie Olivii"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
To be in love with someone who is not yet ready for your love is one of the most tragic examples of disappointment and loss that may exist. 
Reposted fromFarbnebel Farbnebel viaxannabelle xannabelle
8854 96d5 500
Reposted frommessinhead messinhead viaxannabelle xannabelle
5735 6403 500
Reposted fromcorvax corvax
I to nie jest żaden weltschmerz, nie jestem młodą, piękną duszą - ja po prostu jestem pierdolnięty, Chory Psychicznie.
— Żulczyk, a kto.
9339 4dc4 500
Reposted fromscorpix scorpix viaToshi Toshi
6681 8c08
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna
7930 a4b7 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viavaka vaka
8915 43c9
Reposted fromtojad tojad viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
1579 b84a 500
Reposted frompunisher punisher viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
0585 65fa
Reposted frommessinhead messinhead viamempra mempra
2008 0680 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE.
— raspberryyy.soup.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy vianietutejsza nietutejsza
Pozostali z nas palą papierosy i piją kawę z kubków, dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy. Poruszamy się powoli, a jedyne, co żyje w naszych oczach, to lęk.
— james Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromnirvitii nirvitii viakittylitter kittylitter
Nie daj się zepsuć.
— lovinne.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaparamour paramour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl