Tumblelog by Soup.io
 • soundofsilence
 • ohmarilyn
 • havingdreams
 • sensitivemind
 • fairyland
 • beliveinme
 • Wilalena
 • outkapa
 • gutsylachrymose
 • asalluhi
 • tojabu
 • blackismycolour
 • polaparis
 • kyszz
 • Ruda-Shuty
 • rawwwr
 • Weroniikaa
 • nicdostracenia
 • mirrabelka
 • dziewczynkaodnaleziona
 • kejti5
 • katarzynarogala
 • pikkumyy
 • dice
 • lubiejakpatrzysz
 • newnightmare
 • timetolove
 • creatividade
 • Evowe
 • bakteryja
 • zamknij-drzwi
 • ZamazanaKartka
 • zwariowalam
 • niskowo
 • howfaryouwouldgo
 • katalama
 • MademoiselleX
 • Carlota
 • SmerfMaruda
 • kryczka
 • anttonine
 • ailurophile
 • fuckinmess
 • summerkiss
 • Androfobia
 • ladyapple
 • wstydem
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

To, że ktoś chce zerwać z kimś kontakt na jakiś czas nie znaczy, że ten ktoś jest dla niego nikim. Czasami jest tak, że znaczy dla niego za dużo, a on nie może sobie z tym poradzić.
— Znalezione w czeluściach internetów (via klatwyiurokiodzaraz)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
0724 cd44
9370 6d11
Reposted frompomimo pomimo viadancingwithaghost dancingwithaghost
Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o takiej dziewczynie jak ty.
I później, latami.
Próbowałem zmusić parę kobiet, by były tobą.
— Jacek Podsiadło, Być może należało mówić
5769 81d0
0860 a852 500
0923 20a1 500
#friends
7442 525c 500
Reposted fromFlau Flau viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
8468 1f15
4146 aa57
Reposted fromkarahippie karahippie viamoai moai
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaczeresnia czeresnia
2226 35ff 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
7351 c837 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaczeresnia czeresnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl