Tumblelog by Soup.io
 • soundofsilence
 • ohmarilyn
 • havingdreams
 • sensitivemind
 • fairyland
 • beliveinme
 • Wilalena
 • outkapa
 • gutsylachrymose
 • asalluhi
 • tojabu
 • blackismycolour
 • polaparis
 • kyszz
 • Ruda-Shuty
 • rawwwr
 • Weroniikaa
 • nicdostracenia
 • mirrabelka
 • dziewczynkaodnaleziona
 • kejti5
 • katarzynarogala
 • pikkumyy
 • dice
 • lubiejakpatrzysz
 • newnightmare
 • timetolove
 • creatividade
 • Evowe
 • bakteryja
 • zamknij-drzwi
 • ZamazanaKartka
 • zwariowalam
 • niskowo
 • howfaryouwouldgo
 • katalama
 • MademoiselleX
 • Carlota
 • SmerfMaruda
 • kryczka
 • anttonine
 • ailurophile
 • fuckinmess
 • summerkiss
 • Androfobia
 • ladyapple
 • wstydem
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2018

Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King.
Reposted fromnutt nutt viadeepbluex deepbluex
7796 23f9
Reposted fromEtnigos Etnigos viadeepbluex deepbluex
9834 4e96 500
Reposted fromgreenloud greenloud viaxannabelle xannabelle
7975 5f27
Reposted fromnicotine nicotine viarock-sex-love rock-sex-love
Zanim zdecydujesz się być z kimś - naucz się być sam. Umieć być samemu, znaczy stać się kimś emocjonalnie niezależnym.
— Wojciech Eichelberger; Krótko mówiąc
Bolało, bo schemat znów się powtórzył. Schemat, który jak sądziłam, zdołam przełamać.
— Jane Green "Prosto z mostu"
0971 7cb0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viaawakened awakened
6932 a367
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viaawakened awakened
2145 a213
Reposted fromczajnikq czajnikq viaawakened awakened
1152 8d73 500
Reposted fromEkran Ekran viaawakened awakened
5408 4b0f 500
Reposted fromfungi fungi viaawakened awakened
6230 61af 500
Reposted fromtfu tfu viaawakened awakened
8267 e253 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianezavisan nezavisan
5931 8570
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vianezavisan nezavisan
Reposted fromFlau Flau vianezavisan nezavisan
7273 5923 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianezavisan nezavisan
8128 c7c9
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek vianowaczi nowaczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl