Tumblelog by Soup.io
 • soundofsilence
 • ohmarilyn
 • havingdreams
 • sensitivemind
 • fairyland
 • beliveinme
 • Wilalena
 • outkapa
 • gutsylachrymose
 • asalluhi
 • tojabu
 • blackismycolour
 • polaparis
 • kyszz
 • Ruda-Shuty
 • rawwwr
 • Weroniikaa
 • nicdostracenia
 • mirrabelka
 • dziewczynkaodnaleziona
 • kejti5
 • katarzynarogala
 • pikkumyy
 • dice
 • lubiejakpatrzysz
 • newnightmare
 • timetolove
 • creatividade
 • Evowe
 • bakteryja
 • zamknij-drzwi
 • ZamazanaKartka
 • zwariowalam
 • niskowo
 • howfaryouwouldgo
 • katalama
 • MademoiselleX
 • Carlota
 • SmerfMaruda
 • kryczka
 • anttonine
 • ailurophile
 • fuckinmess
 • summerkiss
 • Androfobia
 • ladyapple
 • wstydem
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viaSeventeenRed SeventeenRed
0354 3058
Reposted frommakswilczur makswilczur viaSeventeenRed SeventeenRed
6565 d48c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagabunia gabunia
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viaEtien Etien
1576 1bd3
Reposted fromnyaako nyaako viainvisibility invisibility
-Polubiłam Cię wiesz?
-Wiem, tylko nie wiem dlaczego.
Reposted fromrawwwr rawwwr viainvisibility invisibility
6793 5450 500
Reposted fromslodziak slodziak
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viainvisibility invisibility
5184 7771
Reposted fromdobby dobby viainvisibility invisibility
1770 af36 500
Reposted frommeem meem viainvisibility invisibility
Jak coś nazwiesz, zaczniesz się przyzwyczajać
— Potwory i spółka
6340 b69a 500
Reposted fromdeviate deviate viapralina pralina
1639 766b
Reposted fromzie zie viahesiamela hesiamela
1624 f2d5 500
Reposted fromzciach zciach viahesiamela hesiamela
Bo On zadaje takie pytania, których nikt wcześniej nie zadawał...
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viaagp agp
Czy nie była to po prostu histeria człowieka, który w głębi duszy uświadamia sobie swą niezdolność do kochania i zaczyna wmawiać sobie miłość?
— Milan Kundera "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaagp agp
Chemiczny świat, pachnący szarością
Z papieru miłością
— Myslovitz "Długość dźwięku samotności"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaagp agp
Gdy masz go na co dzień, narzekasz, marudzisz, czasem nawet tak masz go dość, że mówisz, by zniknął. I nagle znika, brakuje go i uświadamiasz sobie jak cholernie tęsknisz nawet za tym, że cię wkurwiał.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaagp agp
każda komórka w moim ciele błaga dziś o to, by rozum się mylił.
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viaagp agp
Bardzo długo. I boje się ze do końca życia...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl